RO Filtro kasetes

Nuosėdų filtro kasetė – mechaninio valymo filtras, kurio funkcija fiziškai pašalinti nuosėdas, nešvarumus ar bet kokias daleles naudojant barjerą. Šis filtras pašalina didesnes nei 5 mikronai daleles. PP filtrai sudaryti iš daugiasluoksnio mikroskopinio polipropileno pluošto. Dėl
pluošto porų struktūros sulaikomi nešvarumai.
Granuliuotos anglies filtro kasetė. Tam, kad membranos tarnautų ilgiau, būtina vandenį prieš tai papildomai apdoroti. Tam osmoso sistemose naudojami pirminio vandens apdorojimo filtrai. Pirminis filtras yra filtras, kuris surenka daleles prieš vandeniui patenkant į membraną, kuri paprastai yra brangesnė nei pirminis filtras. Membrana skirta pačioms mažiausioms dalelėms filtruoti. Pirminiai filtrai padeda membranai tarnauti ilgiau, o taip pat sutaupyti pinigų, kuriuos išleistumėte dažnai keisdami membraną.

Anglies bloko filtro kasetė – anglies bloko filtras, sudarytas iš monolitinės aktyvintosios anglies, dėl kurios pašalinamos bet kokios organinės medžiagos, chloras, kvapas ir drumstumas. Palyginti su granuliuotos anglies filtru, anglies bloko filtro kasetės paviršiaus plotas yra daug didesnis, taip pat didesnis aktyviųjų centrų skaičius, todėl ji yra iki 25 % efektyvesnė nei kitų rūšių anglies kasetės. Filtruoja mechanines priemaišas. Anglies kasetės ypač rekomenduojamos paviršiniams vandenims valyti.
RO osmoso membrana ypač smulkaus porėtumo (vienos poros dydis 0,0001 mikrono) filtras, veikiantis atvirkštinio osmoso principu. Gryną vandenį ir druskų tirpalą atskyrus pusiau laidžia membrana, kuri praleidžia tik vandens molekules, dėl slėgio (koncentracijos) skirtumo abiejose membranos pusėse, vandens molekulės pereina į druskos tirpalo pusę. Šis procesas trunka, kol druskos koncentracija abiejose pusėse išsilygina. Šis procesas vadinamas tiesioginiu osmosu. Apdorojant didelės mineralizacijos vandenį atbulinio osmoso membrana, sukuriamas slėgis, viršijantis osmosinį, ir vandens molekulės priverčiamos tekėti per membraną kryptimi, priešinga tiesioginiam osmosui, tai yra, iš didelės mineralizacijos vandens į gryno vandens skyrių. Membranos akutės yra daug mažesnės už virusus ir bakterijas, todėl filtruojant jos yra pašalinamos. Taip pat pašalinami sunkieji metalai, ištirpusios medžiagos ir druskos.
Aktyvintosios anglies filtro kasetė – galutinis aktyvintosios anglies filtras, kuris eina po membrana, ir yra paskutinis vandens valymo etapas, kuriame pašalinami visi skoniai ar kvapai, pagerinamas apdoroto vandens skonis

Atvirkštinio osmoso mineralinė kasetė – atvirkštinio osmoso filtras iš vandens pašalina 96–99 % teršalų, cheminių medžiagų, ištirpusių kietųjų dalelių, organinių ir neorganinių medžiagų. Mineralizuojanti kasetė papildo išvalytą vandenį mineralais. 2'' baltos spalvos korpusas su 1/4'' jungtimi. Tinka daugumai rinkoje esančių atvirkštinio osmoso sistemų. Vanduo praturtinamas mineraliniais elementais, tokiais kaip: kalcis, magnis, kalis, natris. Mineralinių medžiagų kiekis mineralizuotame vandenyje yra panašus į buteliuose išpilstytame mineraliniame vandenyje esantį mineralų kiekį.

Krepšelis

Krepšelis tuščias.